Bilimsel Etkinlikler

Prof. Dr. Gültekin’in KTMÜ Baskısı Kitabı Yayınlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gültekin’in “Matlab İle Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme” adlı kitabı basıldı.

Devamını oku: Prof. Dr. Gültekin’in KTMÜ Baskısı Kitabı Yayınlandı

Layli Ükübayeva’nın Yeni Kitabı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yeni kitabı yayımlandı.

Devamını oku: Layli Ükübayeva’nın Yeni Kitabı

3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde 20-22 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen “3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı“ 14 Eylül 2017 tarihi itibariyle elektronik olarak yayımlanarak paylaşıma açıldı.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf

MJAVL, "Manas Journal Of Agriculture Veterinary And Life Sciences", Volume 7, Issue 1, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences

Vol 7, No 1 (2017)

 

Full Issue

View or download the full issue Manas J Agr Vet Life Sci, 2017,7

 

Table of Contents

HASAN GUZELBEKTES, Vahdettin ALTUNOK, Yılmaz KOÇ, Muammer ELMAS, İsmail ŞEN
 
Ertan ORUÇ, İhsan KISADERE, Nariste KADIRALIEVA, Emrah SUR
 
Muhammet Nevzat ALGAN, Fatih Mehmet Birdane
 
Kürşat Altay, Ahmet Duran Ataş, Erkan Özkan
 
YUSUF DOĞRUER, Uğur KOÇ
 
Seyda ŞAHİN, Recep KALIN, Emre ARSLANBAŞ, Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ
 
Turhan TURAN, Hakan IŞIDAN, Bünyamin İREHAN, Mustafa Ozan ATASOY
 
Ümit GÜRBÜZ, Duygu  BALPETEK, Arzu KAN
 
Şamil SEFERGİL, Ali BAHADIR
 
Mustafa GARİP, Tahir Balevi, Esad Sami Polat, Rahmi Canbar, Cahit ÖZCAN

MJEN, Volume 5, Issue 2, 2017 Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 2, 2017 özel sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz Russian Science Citation Index'te de taranmaya başlamıştır.
 
  
» Volume : 5 | Issue : 2 | Year : 2017
 
Использование высокоскоростного соединения к глобальной академической сети для науки и образования в Центральной Азии
A. Кутанов, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Impact Of NRENs In Universities – The ZAMREN Experience.
B. Khunga, D. Kunda, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Роль научно-образовательных сетей TARENA-CAREN в мониторинге потенциально опасных объектов в Таджикистане
Г. Кохирова, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Information Technologies In Education: The Learning Assessment Tools
U. Brimkulov, K. Baryktabasov, C. Jumabaeva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Разработка экспертной системы по реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами, в единой информационной системе государств-участников СНГ через сети KazRENA, RunNet и BasNet
M. Absametov, Л. Шагарова, А. Акылбекова , А. Идрисов , (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Организация электронного архива на Платформе ТОФИ
M. Габбасов, Ф. Исмагулова, А. Тойбеков, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Social Networks Usage Among Youth In The Kyrgyz Republic
Z. Zhorobekova, G. Muhametjanova , R. Ismailova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Development Of A Computer, Educational And Scientific Networks At KTU Manas.
J. Nurakun Kyzy, U. Brimkulov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Информационные системы управления ВУЗом в ХПИТТУ
H. Худойбердиев, О. Солиев , П. Солиев , (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Case Study Of Using The ICT In Life Security Education
N. Asipova, Z. Kazakbaeva , (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Экологическая Информация, как Предпосылка Формирования Экологической Культуры
M. Жумагулов, K. Карабукаев, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 6, Issue 3, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 06 | Issue : 03 | Year : 2017

 Cover Page

«Манас» эпосунан этнографиялык булактарга карай: жаныбарлардын тотемдик белгилери
Z. Kulbarakova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Richard Swinburne’ün Kötülük Sorununa Yaklaşımı
A. Babataev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kuran’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler
H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Nisabur’da Etkili Olmuş Kerâmî Şahsiyetler
Z. Alimoglu Surmeli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Beyaz Rusya’da Süt Sektörünün İhracat Yapısı ve Rekabet Gücü
G. Bashimov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Эффективность распределения финансовых ресурсов в государственном секторе системы здравоохранения Кыргызстана
D. Japarova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri
K. Sultakeev, D. Aseinov, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Otel İşletmelerinde İşyerinde Dışlama ve Sosyal Zeka İlişkisi
M. Yuksel, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma
M. Mucevher, T. Akçakanat, Z. Demirgil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Otellerde Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kariyer Düzleşmesinin Aracılık Etkisi
T. Bolat, O. Bolat, O. Seymen, Y. Katı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Кошумча нарк салыгынын өзгөчөлүгү жана кыргызстанда реформалоо перспективасы
D. Aseinov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Keloğlan Kimliğinde Türk Masallari Anlatısı: Propp Yönteminde Türk Masalları
N. Bolat, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Auteur Yönetmen Yaklaşımının Türk Sinemasına Yansımaları: Demirkubuz Sineması
U. Ugur, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sayısal Yayıncılığın Sağladığı Olanaklar; Etkileşimli Televizyon Ve Iptv Uygulamaları
H. Yaman, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Demokrat Parti İktidarı ve Basın
H. Cakir, D. Yavalar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Çalışanların Tıbbi Atık Bilinci Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Merzifon Devlet Hastanesi Örneği
D. Cansaran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo-Avrasyacılığa
M. Serbest, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü
T. Oktay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Көркөм психологизм маселесинин кыргыз фольклорунда жана кыргыз повесттеринде чагылдырылышы
N. Suleimanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Geleneksel Türk Konut Mimarisine Ankara-Ulus’tan Bir Örnek
A. Karacag, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Ekoturizm Açısından Konya İli Doğa Yürüyüşü Rotaları Üzerine Bir Araştırma
O. Tekin, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Turizm Sektöründe Çalışma Koşulları Algısı, Hizmet Verme Yatkınlığı ve Mesleki Yabancılaşma İlişkisi: Turizm Eğitim Alan Öğrenciler Açısından Bir Değerlendirme
T. Bolat, O. Seymen, O. Bolat, O. Kinter, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

 

COST Projeleri Yayınlandı

COST Projeleri Yayınlandı

Projelerin özet hali ektedir. Ayrıca projelerin tam metinlerine (MoU) ların http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions linkinden ulaşılabilir.

Burada her bir projeye girilip, MoU'ları indirilerek, girişim yapılabilir.

Actions Booklet

KTMÜ Rektör Yardımcısı'nın Makalesi "Renewable Energy" Adlı Dergide

KTMÜ Rektör Yardımcısı'nın Makalesi "Renewable Energy" Adlı Dergide

Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT'ün makalesi SCI - Expanded kapsamındaki 5 yıl içindeki etki faktörü (Impact Factor) 4.068, 2015 yılı etki faktörü 3.404 olan Renewable Energy ( https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.083 ) dergisinde Nisan 2017, 103 cildinde 688–694 sayfasında yayımlanmıştır: F. Aydın, H. Öğüt “Effects of using ethanol-biodiesel-diesel fuel in single cylinder diesel engine to engine performance and emissions

Devamını oku: KTMÜ Rektör Yardımcısı'nın Makalesi "Renewable Energy" Adlı Dergide

KTMÜ Öğretim Üyesinin SSCI Yayını

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bakıt Turdumambetov’un makalesi Journal of Sustainable Tourism dergisinde online yayımlandı.

Devamını oku: KTMÜ Öğretim Üyesinin SSCI Yayını

MJEN, Volume 5, Issue 1, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 1, 2017 yeni sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

 
Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz Russian Science Citation Index'te de taranmaya başlamıştır.
 
 
» Volume : 5 | Issue : 1 | Year : 2017
 
Solving Nonlinear Partial Differential Equations By Using Adomian Decomposition Method, Modified Decomposition Method And Laplace Decomposition Method
O. Gözükızıl, H. Gündoğdu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Solutions Of The Maximum Of Difference Equations
D. Şimşek, B. Oğul, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Определение физико-химических свойств мёда из горных и равнинных регионов Кыргызстана
K. Kadyrova, J. Smanalieva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Улуттук бозо ичимдиги - даярдоо ыкмалары жана ачытуучу микроорганизмдер
J. Iskakova, A. Deydiev, A. Kulmyrzaev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Fuzzy Model Of Nervous System
T. Karacay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Comparative Analysis Of Integer Factorization Algorithms Using CPU And GPU
R. Ismailova, R. Sultanov, G. Kimsanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 6, Issue 2, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 06 | Issue : 02 | Year : 2017

Cover Page

 
Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
F. Aydoğdu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M. Senturk, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bişkek Türk İlk ve Orta Okulu Öğrencileri ve Öğretmenlerinin "Okul" Kavramı Algılarına İlişkin Metaforların İncelenmesi
M. Gok, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri
M. Baba Öztürk, Y. Öksüz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Fahreddin Er-Razî’nin Tefsir-i Kebir’inde Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Muhkem ve Müteşabih Âyetler
E. Bayram, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Asil-Vekil Arasındaki Kayırmacılığın Vekâlet Maliyetleri ile Ilişkisi
B. Ekinci, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma
S. Ekber, M. Memmedova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama
E. Yurekli, M. Gürol Durak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Түркия жана Кыргызстандын салык системаларынын салыштырмалуу анализи
S. Atmaca, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Türkiye’de Vergi Müfettişleri Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar: İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den Bulgular
I. Organ, F. Çavdar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Meslek Yüksekokulları Halkla İlişkiler Programı Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlığı: Ordu Üniversitesi Örneğinde
C. Yavuz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
M. Seyfi, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Structural Analysis of N. V. Gogol's ‘The Overcoat’
R. Yilmaz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği
T. Elitas, Y. Devran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan’da Göç ve Göçün Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler
H. Beşirli, S. Geri, A. Ünal, E. Aksoy, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Religious and Political Authority in The Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects
J. Mahoney, K. Alboaouh, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

KTMÜ Öğretim Üyesine Ödül

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz’e Üstün Hizmet Madalyası verildi.

Devamını oku: KTMÜ Öğretim Üyesine Ödül

Gıda Mühendisliği Bölümünün Başarısı

Gıda Mühendisliği Bölümünün Başarısı

Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi PhD Cıldızay ÖZBEKOVA'nın danışmanı Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV ile birlikte doktora tezinden yazdığı makalesi SCI - Expanded kapsamındaki 5 yıl içindeki etki faktörü (Impact Factor) 3.512, 2016 yılı etki faktörü 3.199 olan Journal of Food Engineering (DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023) dergisinde online olarak yayınlanmıştır:

Zhyldyzai Ozbekova , Asylbek Kulmyrzaev, « Fluorescence spectroscopy as a non destructive method to predict rheological characteristics of Tilsit cheese » Journal of Food Engineering, DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023.

Adı geçen araştırma görevlimiz ve öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz!

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Başarıları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Başarıları

C. Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi'nde 17 Nisan 2017'de ‘İşletmecilik Yönetiminde Modern Yönler: Eğilimler ve Perspektifler' konulu bilimsel-uygulama konferansı düzenlendi.

Devamını oku: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Başarıları

İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi Öğrencisinin Başarısı

İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi Öğrencisinin Başarısı

Genç girişimcilere yönelik olarak düzenlenen ‘Ben Kırgızistan'ı Geliştiririm' adlı yarışmaya katılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi İktisat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Aykan Kocoyeva, yarışmadaki başarısından dolayı 600 000 som para ödülüne layık görüldü.

Aykan Kocoeva, koyun sütünden peynir üreten bir işletme kurmaya yönelik projesiyle katıldığı yarışma sonucu elde ettiği 600 000 somu kendi işini kurabilmek için kullanabilecek.

https://www.slideshare.net/iinvestkg/final-73858020

Matematik Bölümü Öğrencilerinin Başarıları

Matematik Bölümü Öğrencilerinin Başarıları

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ruslan Sıddıkov ve Daniyar Dıykanov, katıldığı uluslararası konferansta KTMÜ'yü başarıyla temsil ederek derece elde etti.

L. N Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi'nde (Astana-Kazakistan) 14 Nisan 2017'de XII.si gerçekleştirilen ‘Bilim ve Eğitim 2017' konulu konferansta Ruslan Sıddıkov ikincilik, Daniyar Dıykanov da üçüncülük elde ederek diploma almaya hak kazandı.

Genç bilim adamlarını kutlar başarılarının devamını dileriz.

Devamını oku: Matematik Bölümü Öğrencilerinin Başarıları

Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA'nın Kırgız Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. T. Kamçıbekov ve C. Kıdıraliyev ile birlikte hazrılamış olduğu ‘Finans ve Yatırım Hesaplamalarının temelleri' adlı ders kitabının 2. baskısı yayımlanmıştır. Bu kitap K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarında kullanılacak ders kitabı olarak onaylanmıştır.

Bu kitabın özelliği çok sayıda problem ve örnek olay içermesinde olup, sadece bu alandaki uzmanlara değil, herkes hatta lise öğrencileri için de ilgi çekici ve yararlı olacağı düşünülmektedir.

Devamını oku: Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

“Web of Science” Veritabanından Kırgızistan Analizi

“Web of Science” Veritabanından Kırgızistan Analizi

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından “Web of Scıence” veritabanından Ülkemiz bazında 2011-2017 yılları yayınlanmış yayınların analizi yapılmıştır. Bu tarihler arasında “Kırgızistan” adresli SCI-Expandet, SSCI, AHCI, ESCI yayınlarının “Yazara” göre sıralamasında ilk sırada Üniversitemizin Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Ali Osman SOLAK bulunmaktadır. Hocamıza ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz...

Devamını oku: “Web of Science” Veritabanından Kırgızistan Analizi

Genç Araştırmacıların Başarılarını Kutluyoruz

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Departmanı'nın düzenlediği ve sonucunda 150 bin som civarında hibe verilmesi planlanan yarışma 8-25 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yarışma şu alanlarda düzenlenmiştir:

Devamını oku: Genç Araştırmacıların Başarılarını Kutluyoruz

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 6, Issue 1, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 06 | Issue : 01 | Year : 2017

Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas
N. Gorkemli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview

S. Gulec Solak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

K. Yogurtcu, T. Özdil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması

Y. Oksuz, E. Demir, C. Mamırova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

H. Cakir, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

E. Hareket, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

A. Iskender, A. Yaylı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар

H. Aslar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi

Y. Demirel, Y. Savaş, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği”

N. Ayhan, H. İşcan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi

I. Can, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar

H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine

F. Gokce, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |