Formlar

Ögrenci Kontenjanı Teklif Formu  
Lisansüstü Öğrenci Başvuru ve Bilgi  
Lisansüstü Giriş Sınav Jürisi Önerisi  
Giriş Sınavı Değerlendirme Formu(YL-DR)  
Enstitü Kesin Kayıt Dilekçesi ve Öğrenci Bilgisi  
Bilimsel Hazırlık Programı Öneri ve Kayıdı  
Ozel Öğrenci Kabul ve Ders Kayıdı  
Ders Programı ve Öğretim Üyesi Görevlendirme  
Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavına Başvurusu  
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Dilekçesi   
Farklı Enstitüden Ders Alma  
Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti  
Danışman Atama Önerisi  
Eş Danışman Atanması Teklifi  
Danışman Değiştirme  
Sınav Sonucuna İtiraz  
Mazeret Sınavına Katılma  
Öğretim Elemanı Sınav Sonucunu Düzeltme  
Yüksek Lisans Tez Önerisi  
Tez Önerisi hk., yazı  
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişiklik  
Yüksek Lisans Tez Ara Rapor Hazırlama ve Değerlendirme  
Yüksek Lisans Ek Süre Öneri  
Yüksek Lisans Tezi Teslim ve Savunma Sınavı Jüri Önerisi  
Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınav Tarihi  
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Görevlendirme Yazısı ve Tez Teslim Tutanağı  
Yüksek Lisans Tez-Kişisel Değerlendirme  
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı  
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Önerisi  
Doktora Yeterlik Sınavı Sonuç Bildirim Formu  
Doktora Tez İzleme Komite Önerisi  
Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı ve Sonuç Bildirimi  
Doktora Tez İzleme Ara Raporu Değerlendirme  
Doktora Tez Konusu Değişikliği  
Doktora Ek Süre Öneri  
Doktora Tezi ve Makale Teslim  
Doktora Tezi Teslim ve Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi  
Doktora Tezi Savunma Sınav Tarihi Bildirim  
Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Görevlendirme ve Jüriye Tez Teslim Tutanağı  
Doktora Tez-Kişisel Değerlendirme Raporu  
Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı  
Tez Teslim Beyanı  
Enstitü Yönetim Kurulu Karar Formu  
Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu Karar Formu  
İlk Kez Teklif Edilecek Ders Bildirim Formu  
Mazeretli İşlem Formu  
Seminer Dersi Uygulama Formu  
İlişik Kesme Formu  
Geç Kayıt Formu