Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversitemizin eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek ve çağdaş teknolojik gelişmelere uygun bilişim desteği sunmak amacıyla; Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan: Network, Yazılım, internet, Teknik Servis ve  İdari hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi İç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek en temel kalite politikamızdır.