Башкаруу

Ректор

Проф., док. Сeбахаттин Балжы

Биринчи проректор

Проф., док. Асылбек Кулмурзаев

Гуманитардык факультеттин деканы

Проф., док. Лайли Үкүбаева

Так илимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Али Осман Солак

Көркөм өнөр факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мехмет Башбуг

Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хакан Четинташ

Теология факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Кѳйлү

Коммуникация факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хамза Чакыр

Инженердик факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Жошкан Ылыжалы

Ветеринардык факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф. Докт. Куршат Алтай

Айыл-чарба факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Паксой

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Жусуп Пиримбаев

Башкаруу тобунун мүчөсү

Зия Арпалы