Yönetim

YÖNETİM

•  Prof. Dr. Sebahattin BALCI (TUAUM Başkanı)

•  Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA (TUAUM Başkan Yardımcısı)

•  Yrd. Doç. Dr. Cengiz BUYAR (TUAUM Başkan Yardımcısı)

 

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu  

•  Prof. Dr. Sebahattin BALCI (TUAUM Başkanı)

•  Prof. Dr. Anvarbek MOKEYEV (Rektör Yardımcısı-Üye)

•  Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA (TUAUM Başkan Yardımcısı-Üye)

•  Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü- Üye)

•  Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA (İİBF, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi-Üye)

 

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu

Prof. Dr. Sebahattin BALCI (Başkan)

Prof. Dr. Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA (Başkan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Cengiz BUYAR (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Fahri UNAN (Tarih Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Osmanakun İBRAİMOV (Doğu Dilleri Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ (Din Bilimler Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA (Sosyoloji Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV (Felsefe Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Akmatalı ALIMBEKOV (Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan)

Prof. Dr Asan ÖMÜRALİYEV (Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa PAKSOY (Ziraat Fakültesi Dekan Vekili)

Prof. Dr. Kürşat ALTAY (Veterinerlik Fakültesi Dekan Vekili)

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (İletişim Fakültesi Dekan Vekili)

Prof. Dr. Avıt ASANOV (Matematik Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Türkoloji Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Moldoseyit MAMBETAKUNOV (RTS Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA (Biyoloji Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Barış ERDEM (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür V.)

Öğr. Gör. Dr. Gulnura CUMALİYEVA (Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkanı)